طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

توسعه روش هاي استخراج بر پایه حلال هاي درشت ملکول و بررسی جفت شدن آن با استخراج فاز جامد برپایه چارچوب هاي آلی –فلزي به منظور اندازه گیري کاتیونهاي فلزي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده