طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی پتانسيل کانه سازی اورانيوم برمبنای مطالعات هيدروژئوشيميایی در حوضه رسوبی کدکن(شمال غرب تربت حيدریه)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده