طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Analyse comparative de la traduction du roman "Voyage au bout de la nuit" deLouis-Ferdinand Céline Traduit par Farhad Ghabraii D'après la théorie des tendances déformantes d’Antoine Berman

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده