طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Analyse d’ordre stylistique et syntaxique de la traduction d’Oasis d’Emeraude de Sorâb Sepehrî traduit par Daryush Shayegan, selon les théories d’Henri Meschonnic

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده