طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز الکتروشیمیایی نانو ساختارهای اکسیدهای دو تایی فلزات و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آنها به عنوان مواد الکتروفعال کارآمد در ابرخازن ها

تب‌های اولیه