طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی عناصر نسخه شناسی وکتاب آرایی ایرانی قرآن های خطی آستان مقدس احمدی(شاه چراغ) شیراز

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده