طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي تاکسونوميکي ساختار گرده و فندقه در( Carex L. subgen. , Indocarex (Baili.) Kȕk., Vignea (P. Beauv. Ex Lestib.) Peterm., Psyllophora (Degl.) Peterm. (Cyperaceae با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني SEM در راستاي بازبيني فلور و تهيه اطلس گرده شناسي ايران

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده