طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پیش بینی عامل تجمع زیستی ترکیبات آفت کش کلردار با استفاده از مدل ارتباط کمی ساختار- فعالیت (QSAR)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده