طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

History, Trauma and the Indigenous Identity in Anthony Eaton’s A New Kind of Dreaming, Gary Crew’s No Such Country and Strange Objects, and Victor Kelleher’s Baily’s Bones

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده