طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

توسعه ی روش میکرواستخراج با غشاء الکتریکی با استفاده از عوامل کمپلکس دهنده و فیبرتوخالی بهبود یافته با پلیمر قالب مولکولی و ترکیبات نانوساختار

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده