طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نقش کمال گرایی، کیفیت رابطه با پدر و همدم طلبی-دوری گزینی در نگرش به ازدواج در بین دختران مجرد

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده