طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مستندنگاری آثار تاریخی قم نمونه‌ی موردی: قلعه‌ ی گلی جمکران، مناره‌ ی میدان کهنه، سردر مدرسه‌ ی غیاثیه

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده