طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی کارایی کاتالیزوری تفاله ی قهوه و تفاله قهوه ی مغناطیسی در واکنش اکسایش هوازی الکل ها و سنتز ترکیبات ایمیدازو (a-2,1) پیریدینی به روش اکسایش پی در پی بر مبنای واکنش های چند جزئی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده