طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسایی و سنجش آمادگی هاي لازم براي برنامه ریزي استراتژیک در مراکز درمان ناباروري (مطالعه موردي: مرکز درمان ناباروري ابن سینا)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده