طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Analyse de la traduction de trois pièces de théâtre d’Eric-Emmanuel Schmitt (Mes Evangiles, le Tectonique des Sentiments, le Visiteur) selon la Sémantique des points de vue

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده