طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

L’analyse du point de vue et la traduction monde à monde dans trois œuvres d’Eric-Emmanuel Schmitt : Milarepa, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et Oscar et la dame rose

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده