طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی روش های تخمین و تعیین خسارات کالبدی توسط بیمه در بازسازی مسکن پس از سانحه مورد مطالعاتی روستای سیجان، استان البرز پس از سیل سال 1394

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده