طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پیامد های کالبدی- فضایی پدیده خورندگی شهری- روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی، شهرستان اراک)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده