طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

زمینه های شکل گیری دولت ملی در ایران (از عصر صفویه تا پیش از عصر جمهوری اسلامی)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده