طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقایسه ی عملکرد شیرخواران با سبک دلبستگی ایمن و ناایمن در تکلیف توجه اشتراکی دلبسته محور: نقش میانجی مؤلفه ی شناختی انتظار در الگوهای کاری درونی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده