طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحلیل همدیدی پایداری و وارونگی دمایی منجر به آلودگی هوا و تأثیر آن بر مرگ و میر (منطقه مورد مطالعه شهر اراک)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده