طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه مطالعه موردی : دانش آموزان شهر قزوین

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده