طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سرمایه اجتماعی و ارتقای کیفیت زیستی در کانون های کوچک شهری (مطالعه تطبیقی: شهرهای 10 تا 50 هزار نفری استان گیلان)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده