طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خاستگاه هاي هويتي رويكرد شوراي همكاري خليج فارس به بحرانهاي خاورميانه (مطالعه موردي سوريه و يمن: 2017- 2011)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده