طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

چينه شناسی نهشته های کرتاسه بالايی در منطقه بجنورد (بخش شرقی کپه داغ غربی)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده