طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

محیط رسوبی، ژئوشیمی و دیاژنز سازند ساچون در جنوب شرق شیراز (برش های کوه قره، احمدی، سیاه و چاه های SV#4 و SV#5 سروستان)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده