طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقایسه اثربخشی آموزش والدگری ذهن آگاهانه با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نوجوان بر کاهش تنیدگی والدین و تعارض والد-نوجوان

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده