طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی تداوم حفظ کیفیت مسکن بازسازی شده روستایی از منظر فن‌آوری ساخت، پس از زلزله سال 1391 استان آذربایجان شرقی (نمونه موردی: روستای گویج)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده