طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارائه راهکاری به منظور بهبود تعامل پذیری سرویس های دولت الکترونيک با زمينه معماری سازماني ملي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده