طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رابطه با والد غیرهمجنس و نگرش به ازدواج: نقش واسطه-ای پذیرش نقش جنسیتی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده