طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تولید بیودیزل از روغن کلزا، سویا و پسماند با استفاده از آنزیم های لیپاز تثبیت شده بر روی بستر سیلیکا و نانوذرات سیلیکای عاملدار شده

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده