طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقایسه‌ ی منازل سلوکی از منظر خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه قشیری با محوریت اوصاف الاشراف و رساله‌ ی قشیریه

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده