طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مدل یابی نگرش به ازدواج براساس سبک‌های دلبستگی با میانجی گری ترس از صمیمیت در دانشجویان

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده