طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی میزان استنساخ علوم اسلامی: علوم قرآنی، تاریخ، تذکره و رجال در ایران با بررسی محتوای 100 نسخه خطی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده