طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تلفیق روش های تحلیل سلسله مراتبی AHP و تحلیل پوششی داده ها DEA_AR در ارزیابی و رتبه بندی فرودگاه های ایران

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده