طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Werthers Leiden im Zeichen der Zeit Eine vergleichende Untersuchung zwischen Goethes und Plenzdorfs Werther Die Leiden des jungen Werther und Die neuen Leiden des jungen Werther

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده