طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسایی چارچوبی برای استخراج دانش ضمنی مدیران مراکز سیاست‌گذاری نظام نوآوری (مورد مطالعه: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده