طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی اثر پیوند آلوگرافت سلول های سرتولی بر میزان بیان فاکتور های TNFR1 و سیتوکروم C و اثر آن بر تحمل به ایسکمی در مدل جانوری سکته مغزی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده