طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسایى والویت بندى عوامل حفظ مشتریان پایدار مورد مطالعه شرکت هولدینگ صنایع مفتولی ایران

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده