طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی روش های فهرست نویسی نسخ خطی اسلامی در کشور ترکیه با عنایت به روش چهار فهرست نگار ترک

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده