طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دانش آموز و تاب آوری _رابطه بین ادراک از کیفیت تعامل معلم تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان : نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت

تب‌های اولیه