طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بیان پروتئین آریل سولفاتازB انسانی در مخمر پیکیا پاستوریس سویه‌ی X-33 طبیعی و سویه‌ی مهندسی شده از لحاظ گلایکوزیلاسیون و مقایسه‌ی فعالیت پروتئین‌های نوترکیب حاصل

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده