طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تلقی اجتماعی نسبت به نقش های چندگانه زن در عصر اسلامی از قرن چهارم تا دهم هجری

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده