طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

محیط رسوبی، میکروفاسیس و دیاژنز نهشته های تریاس در برش های شش رودبار و میانا( منطقه سوادکوه - البرز)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده