طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی تاثیر کارآفرینی اجتماعی و رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی با میانجی گری ارزش اجتماعی سازمان در در موسسات فرهنگی- هنری

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده