طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برمتغیرهای رضایت کارکنان ، رضایت مشتریان و کیفیت خدمات (مورد مطالعه: شعب تهران فروشگاه های زنجیره ای اتکا)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده