طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارزیابی فیتوشیمیایی گونه های مریم گلی بومی ایران و بررسی اثر سمیت سلولی گونه های برتر

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده