طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز ترکیبات نوین اسپایرو پیرولیزیدین و پیرولیدین های کایرال بر پایه اسنفتوکئینون و بررسی اثر دو نوع کمکی کایرال بر روی فضاگزینی این خانواده از ترکیبات

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده