طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تعیین نقش ویژگیهای شخصیتی برهمبستگی تحلیل رفتگی شغلی و عملکردشغلی معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 19 شهرتهران

تب‌های اولیه