طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثیر فعالیت و تمرین ورزشی استقامتی بر فعالیت و مهار پلاکتی و فسفوریلاسیون VASP157 در بیماران قلبی- عروقی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده